? Sea Global
"Türkiye'deki Güvenilir Acenteniz"

Hizmetler & Faydal? Linkler

Acentelik hizmetleri aras?nda ;

○ Bo?az ge?i? acenteli?i ve hizmetleri
○ Tüm Türk limanlar?nda acentelik hizmetleri
○ Yükleme ve bo?altma operasyonu, say?m & g?zetim hizmetleri
○ Kon?imento, manifesto ve ordino tanzimi
○ Yak?t , kumanya, yedek par?a ve di?er ihtiya?lar?n temini
○ Dan??manl?k ve hukuki yard?m
○ On / Off hire surveyleri
○ Tamir ve bak?m i?leri
○ Personel de?i?imi
○ Her türlü yerel hizmet say?labilir


Faydal? Linkler

? Denizcilik Müste?arl???
www.denizcilik.gov.tr
? D?? Ticaret Müste?arl???
www.foreigntrade.gov.tr
? T.C. Ba?bakanl?k Gümrük Müste?arl???
www.gumruk.gov.tr
? T.C. Devlet Demir Yollar?
www.tcdd.gov.tr
? K?y? Emniyeti Gemi Kurtarma ??letmeleri Genel Müdürlü?ü
www.kiyiemniyeti.gov.tr
? Devlet Meteoroloji ??leri Genel Müdürlü?ü
www.meteor.gov.tr
? Deniz Ticaret Odas?
www.dto.org.tr
? BIMCO
REPLICA IWC INGENIEUR www.bimco.dk
 
 
Copyright 2005-2009 ? ArtLineReklam.com